Grundförfattning SKOLFS 1994:30

Förordning om skolor för barn till utlandsanställda vid styrelsen för internationell utveckling

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-06-16
Ikraftträdandedatum: 1994-08-18
Tryckdatum: 1994-07-20
Nyckelord Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 1994:30 GrundförfattningPDF