Grundförfattning SKOLFS 1994:32

Förordning om skolindex för budgetåret 1994/95

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-06-30
Ikraftträdandedatum: 1994-08-04
Tryckdatum: 1994-07-20
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1994:32 GrundförfattningPDF