Grundförfattning SKOLFS 1995:49

Förordning om skolindex för budgetåret 1995/96

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1995-06-21
Ikraftträdandedatum: 1995-08-05
Tryckdatum: 1995-07-21
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1995:49 GrundförfattningPDF