Grundförfattning SKOLFS 1995:5

Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 4 § andra stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan och 4 kap. 3 § andra stycket förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 1995-02-06
Ikraftträdandedatum: 1995-04-15
Tryckdatum: 1995-03-31
Nyckelord Betyg, Särskola, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 1995:5 GrundförfattningPDF