Grundförfattning SKOLFS 1995:52

Förordning om upphävande av vissa regeringsbeslut rörande undervisning på gymnasial nivå

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1995-06-15
Ikraftträdandedatum: 1995-07-03
Tryckdatum: 1995-07-31
Nyckelord Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 1995:52 GrundförfattningPDF