Grundförfattning SKOLFS 1995:53

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:34) om Bergsskolan i Filipstad

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1995-06-15
Tryckdatum: 1995-07-31
Nyckelord Upphävande av författningar
Ladda ned: SKOLFS 1995:53 GrundförfattningPDF