Grundförfattning SKOLFS 1996:12

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1993:2) om statsbidrag till kostnader i vissa fall för skolgången för utlandssvenskars barn

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1996-06-13
Tryckdatum: 1996-09-04
Nyckelord Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 1996:12 GrundförfattningPDF