Grundförfattning SKOLFS 1997:16

Förordning om upphävande av vissa förordningar om försöksverksamhet vid gymnasieskola;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1997-07-03
Tryckdatum: 1997-08-22
Nyckelord Försöksverksamhet
Ladda ned: SKOLFS 1997:16 GrundförfattningPDF