Grundförfattning SKOLFS 1997:17

Förordning om skolindex för år 1998

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1997-07-03
Ikraftträdandedatum: 1997-09-06
Tryckdatum: 1997-08-22
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1997:17 GrundförfattningPDF