Grundförfattning SKOLFS 1997:8

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:13) om tillstånd för vissa trossamfund att anordna undervisning i religionskunskap

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1997-03-20
Tryckdatum: 1997-06-25
Nyckelord Trossamfund, Upphävande av författningar
Historik: 1991:13 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1997:8 GrundförfattningPDF