Grundförfattning SKOLFS 1997:9

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:29) om betygssättning i svenska i gymnasial utbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1997-04-03
Tryckdatum: 1997-06-25
Nyckelord Upphävande av författningar
Historik: 1994:29 Grundförfattning
  1997:9 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1997:9 GrundförfattningPDF