Grundförfattning SKOLFS 1998:19

Förordning om tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparanda

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-06-11
Ikraftträdandedatum: 1998-08-01
Tryckdatum: 1998-07-24
Nyckelord Tvåspråkig undervisning, Grundskola
Ladda ned: SKOLFS 1998:19 GrundförfattningPDF