Grundförfattning SKOLFS 1998:21

Förordning om skolindex för år 1999

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-07-02
Ikraftträdandedatum: 1999-01-01
Tryckdatum: 1998-09-30
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1998:21 GrundförfattningPDF