Grundförfattning SKOLFS 2000:155

Förordning om upphävande av förordning (SKOLFS 1998:18) om försöksverksamhet med annan studietid för vissa utbildningar i gymnasieskolan med specialidrott;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2000-06-15
Ikraftträdandedatum: 2000-07-01
Tryckdatum: 2000-08-04
Nyckelord Försöksverksamhet, Upphävande av författningar
Ladda ned: SKOLFS 2000:155 GrundförfattningPDF