Grundförfattning SKOLFS 2000:158

Förordning om skolindex för år 2001

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2000-08-24
Ikraftträdandedatum: 2001-01-01
Tryckdatum: 2000-09-28
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2000:158 GrundförfattningPDF