Grundförfattning SKOLFS 2001:14

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:52) om statsbidrag för riksrekryterande teknisk vuxenutbildning vid Katrineholms Tekniska Skola

Utges av: Regeringen
Ikraftträdandedatum: 2001-07-01
Tryckdatum: 2001-06-15
Nyckelord Katrineholms Tekniska Skola, Riksrekryterande utbildningar, Statsbidrag, Teknisk utbildning, Vuxenutbildning
Historik: 1991:52 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2001:14 GrundförfattningPDF