Grundförfattning SKOLFS 2001:16

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1995:56) om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada orsakad av en elev i specialskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2001-05-31
Ikraftträdandedatum: 2001-07-01
Tryckdatum: 2001-07-09
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Ladda ned: SKOLFS 2001:16 GrundförfattningPDF