Grundförfattning SKOLFS 2001:24

Förordning om skolindex för år 2002

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2001-10-25
Ikraftträdandedatum: 2002-01-01
Tryckdatum: 2001-12-17
Nyckelord skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2001:24 GrundförfattningPDF