Grundförfattning SKOLFS 2004:1

Förordning om skolindex för år 2004

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2003-12-04
Ikraftträdandedatum: 2004-01-01
Tryckdatum: 2004-02-13
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2004:1 GrundförfattningPDF