Grundförfattning SKOLFS 2004:17

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:23) om särskilda programmål för grundläggande vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2004-06-10
Ikraftträdandedatum: 2004-07-01
Tryckdatum: 2004-08-24
Nyckelord Programmål, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2004:17 GrundförfattningPDF