Grundförfattning SKOLFS 2005:16

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:27) om statsbidrag till sommarkurser i teknik för flickor;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2005-06-22
Ikraftträdandedatum: 2006-01-01
Tryckdatum: 2005-09-13
Nyckelord Statsbidrag, Teknik för flickor
Ladda ned: SKOLFS 2005:16 GrundförfattningPDF