Grundförfattning SKOLFS 2006:31

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:9) om kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2006-11-16
Ikraftträdandedatum: 2007-01-01
Tryckdatum: 2006-12-15
Nyckelord Gymnasieskola, Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2006:31 GrundförfattningPDF