Grundförfattning SKOLFS 2006:32

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:21) om kursplaner i kärnämnen för gymnasiesärskolan och motsvarande vuxenutbildning för utvecklingsstörda;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2006-11-16
Ikraftträdandedatum: 2007-01-01
Tryckdatum: 2006-12-15
Nyckelord Kursplaner, Särskola, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2006:32 GrundförfattningPDF