Grundförfattning SKOLFS 2008:60

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1995:7) om kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grundsärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2008-03-13
Ikraftträdandedatum: 2008-07-01
Tryckdatum: 2008-05-07
Nyckelord Kursplaner, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2008:60 GrundförfattningPDF