Grundförfattning SKOLFS 2008:69

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2008-05-29
Ikraftträdandedatum: 2008-07-01
Tryckdatum: 2008-07-08
Nyckelord Ersättning, Resurscenter
Ladda ned: SKOLFS 2008:69 GrundförfattningPDF