Grundförfattning SKOLFS 2008:83

Skolverkets föreskrifter om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning samt 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2008-10-30
Ikraftträdandedatum: 2008-11-19
Tryckdatum: 2008-11-19
Nyckelord Ansökan, Försöksverksamhet, Gymnasieskola, Riksrekryterande utbildningar, Spetsutbildning
Historik: 2008:83 Senaste lydelse
  2009:29 Ändringsförfattning
  2015:8 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2008:83 GrundförfattningPDF