Grundförfattning SKOLFS 2008:84

Förordning om skolindex för år 2009

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2008-11-20
Ikraftträdandedatum: 2009-01-01
Tryckdatum: 2008-12-23
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2008:84 GrundförfattningPDF