Grundförfattning SKOLFS 2008:9

Skolverkets föreskrifter om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum: 2008-01-17
Ikraftträdandedatum: 2008-04-25
Tryckdatum: 2008-04-11
Nyckelord Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2008:9 GrundförfattningPDF