Grundförfattning SKOLFS 2009:19

Skolverkets föreskrifter om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 och 7 §§ förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
Beslutsdatum: 2009-03-20
Ikraftträdandedatum: 2009-05-13
Tryckdatum: 2009-04-29
Nyckelord Skola för hållbar utveckling
Ladda ned: SKOLFS 2009:19 GrundförfattningPDF