Grundförfattning SKOLFS 2009:26

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 14 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Beslutsdatum: 2009-03-23
Ikraftträdandedatum: 2009-06-11
Tryckdatum: 2009-05-28
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2009:26 Senaste lydelse
  2011:126 Ändringsförfattning
  2012:110 Ändringsförfattning
  2019:35 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:26 GrundförfattningPDF