Grundförfattning SKOLFS 2009:7

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 6 i engelska, svenska och matematik i specialskolan läsåret 2008/2009

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401) 1) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-02-18
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Prov, Specialskola
Historik: 2009:7 Senaste lydelse
  2010:22 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:7 GrundförfattningPDF