Grundförfattning SKOLFS 2010:11

Förordning om upphävande av Specialpedagogiska institutets föreskrifter (SKOLFS 2006:19) om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-02-04
Ikraftträdandedatum: 2010-04-01
Tryckdatum: 2010-03-04
Nyckelord Funktionshinder, Läromedel, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2010:11 GrundförfattningPDF