Grundförfattning SKOLFS 2010:116

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-03
Ikraftträdandedatum: 2010-11-23
Tryckdatum: 2010-11-09
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2010:116 GrundförfattningPDF