Grundförfattning SKOLFS 2010:12

Förordning om upphävande av Specialpedagogiska institutets föreskrifter (SKOLFS 2006:20) om bidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-02-04
Ikraftträdandedatum: 2010-04-01
Tryckdatum: 2010-03-04
Nyckelord Bidrag, Teckenspråk
Ladda ned: SKOLFS 2010:12 GrundförfattningPDF