Grundförfattning SKOLFS 2010:127

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverk i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-03
Ikraftträdandedatum: 2010-11-25
Tryckdatum: 2010-11-11
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:127 Senaste lydelse
  2020:33 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:127 GrundförfattningPDF