Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2010:129

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mönsterkonstruktion i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-03
Ikraftträdandedatum: 2010-11-25
Tryckdatum: 2010-11-11
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:129 Senaste lydelse
  2013:32 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:129 GrundförfattningPDF