Grundförfattning SKOLFS 2010:148

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-19
Ikraftträdandedatum: 2010-12-16
Tryckdatum: 2010-12-02
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:148 Senaste lydelse
  2011:141 Ändringsförfattning
  2015:20 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:148 GrundförfattningPDF