Grundförfattning SKOLFS 2010:17

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 15 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
Beslutsdatum: 2010-03-24
Ikraftträdandedatum: 2010-05-01
Tryckdatum: 2010-04-29
Nyckelord Statsbidrag, Teckenspråk
Historik: 2010:17 Senaste lydelse
  2012:94 Ändringsförfattning
  2016:82 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:17 GrundförfattningPDF