Grundförfattning SKOLFS 2010:174

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-27
Tryckdatum: 2010-12-13
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:174 Senaste lydelse
  2011:100 Ändringsförfattning
  2013:132 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:174 GrundförfattningPDF