Grundförfattning SKOLFS 2010:180

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-27
Tryckdatum: 2010-12-13
Nyckelord Grundskola, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:180 Senaste lydelse
  2011:102 Ändringsförfattning
  2011:173 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:180 GrundförfattningPDF