Grundförfattning SKOLFS 2010:181

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musikteori i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-27
Tryckdatum: 2010-12-13
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:181 Senaste lydelse
  2011:174 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:181 GrundförfattningPDF