Grundförfattning SKOLFS 2010:185

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-28
Tryckdatum: 2010-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2010:185 GrundförfattningPDF