Grundförfattning SKOLFS 2010:198

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet serviceteknik - naturbruk i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-28
Tryckdatum: 2010-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2010:198 GrundförfattningPDF