Grundförfattning SKOLFS 2010:211

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsutrustning i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-29
Tryckdatum: 2010-12-15
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:211 Senaste lydelse
  2011:107 Ändringsförfattning
  2011:176 Ändringsförfattning
  2012:45 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:211 GrundförfattningPDF