Grundförfattning SKOLFS 2010:218

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-05
Tryckdatum: 2010-12-22
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:218 Senaste lydelse
  2012:85 Ändringsförfattning
  2016:50 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:218 GrundförfattningPDF