Grundförfattning SKOLFS 2010:220

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet karosseriteknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-05
Tryckdatum: 2010-12-22
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:220 Senaste lydelse
  2017:45 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:220 GrundförfattningPDF