Grundförfattning SKOLFS 2010:227

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggning i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-06
Tryckdatum: 2010-12-23
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:227 Senaste lydelse
  2012:49 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:227 GrundförfattningPDF