Grundförfattning SKOLFS 2010:251

Förordning om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-10-07
Ikraftträdandedatum: 2011-02-01
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Sameskola
Historik: 2010:251 Senaste lydelse
  2011:10 Ändringsförfattning
  2011:3 Ändringsförfattning
  2012:70 Ändringsförfattning
  2016:40 Ändringsförfattning
  2017:13 Ändringsförfattning
  2018:10 Ändringsförfattning
  2018:243 Ändringsförfattning
  2018:45 Ändringsförfattning
  2019:24 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:251 GrundförfattningPDF