Upphävd: Den här författningen upphävdes 2012-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2010:253

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-11-25
Ikraftträdandedatum: 2011-01-01
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2010:253 GrundförfattningPDF