Grundförfattning SKOLFS 2010:255

Förordning om läroplan för grundsärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-12-02
Ikraftträdandedatum: 2011-01-15
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Grundsärskola, Läroplaner
Historik: 2010:255 Senaste lydelse
  2011:9 Ändringsförfattning
  2016:41 Ändringsförfattning
  2017:14 Ändringsförfattning
  2018:11 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:255 GrundförfattningPDF